top of page

Modalitats del take off

LOGO TAKE OFF 3C.jpg

PLA BÀSIC: Es la modalitat estàndard; el format perfecte per rebre un impuls a mida per a cada projecte.

 • Durada de 2 mesos i mig

 • 12 sessions en 10 setmanes

 • 4 expertes en diferents àrees

 • Material general per les participants

 • Seguiment per part de les coordinadores

 • Informe final

 • Assessorament per part de les expertes durant dos mesos un cop finalitzat el Take Off, amb un cost de 60€/ hora.

LOGO TAKE OFF PRO.jpg

Pla Pro: Es una modalitat on es treballa en profunditat cada àrea, amb un seguiment continu de l’evolució de les participants, i una atenció personalitzada de cada una d’elles.

 • Durada de 3 mesos

 • 12 sessions en 12 setmanes

 • 4 expertes en diferents àrees

 • Material general per les participants

 • Informe final

 • Assessorament per part de les expertes durant dos mesos un cop finalitzat el Take Off, amb un cost de 60€/ hora.

 • 2 sessions de seguiment individuals amb cada participant per part de la coordinació (la segona setmana i la 9a setmana)

 • Exercicis per enfortir i treballar les àrees a capacitar

 • Seguiment i correcció dels exercicis per part de les expertes i la coordinació

 • Mentoratge per part de les coordinadores

 • Auditoria del projecte

 • Seguiment durant un mes per part de la coordinació a partir d’acabar el TAKE OFF​

LOGO TAKE OFF SEC.jpg

Pla Sectorial:  Aquesta modalitat treballa amb participants que tinguin projectes del mateix sector, per tal de donar resposta a les necessitats concretes que cada sector pot tenir. 
Aquesta modalitat pot ser tant en el Pla Bàsic com el Pro.

bottom of page