top of page

Política de privacitat i cookies

La present Política de Privadesa i de Cookies regula els tractaments de dades de caràcter personal duts a terme com a conseqüència de l’accés i ús de la pàgina web takeoff.cat (d’ara endavant, “la web”) del que són titulars Rosa Feijóo Puigdollers (NIF 52171843T) i Marta Fàbregas Aragall (NIF 46733127W). Així mateix, la present Política informa sobre les Cookies utilitzades a la web.

 

Política de Privadesa

L’ús de la web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica el coneixement i l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Política de Privadesa. L’Usuari ha de llegir atentament la present Política de Privadesa en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que aquesta pot sofrir modificacions.

Recollida, tractament i ús de les dades personals a la web

Sobre la base del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) li informem que per fer ús alguns dels serveis que els ofereix nostra web, pot ser necessari que ens subministri determinats dades de caràcter personal que seran incorporats a fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d’Abril de 2016 , les normes del qual seran d’obligat compliment a partir de maig de 2018, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), informem que les responsables del tractament de les dades són Rosa Feijóo Puigdollers i Marta Fàbregas Aragall.

Amb caràcter general, les dades recollides seran tractats amb la finalitat de prestar els serveis oferts a través de la web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb Rosa Feijóo Puigdollers i Marta Fàbregas Aragall com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l’Usuari realitzi mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquells que ens faciliti a través dels formularis que a cada moment contingui la pàgina o a través dels correus electrònics que l’Usuari dirigeixi a les adreces de correu electrònic identificades en la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent

Tots els camps que apareixen assenyalats com a obligatoris en qualsevol dels formularis hauran de ser emplenats necessàriament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis corresponents

Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se sol·liciti el seu consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En el cas que no estigui d’acord amb aquests tractaments addicionals, marqui o desmarcatge la casella destinada a aquest efecte segons correspongui

 

Comunicacions o cessions de dades

Les dades recollides a la pàgina web https://takeoff.cat únicament seran  comunicats a altres empreses per al desenvolupament, manteniment i control de la relació jurídica que s’estableixi o quan existeixi autorització legal per fer-ho.

L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.
Fora dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, 
Rosa Feijóo Puigdollers i Marta Fàbregas Aragall  no comunicaran les dades personals dels Usuaris a cap altre tercer, excepte quan s’obtingui el seu consentiment previ per a això en la forma legalment exigida.

 

Exactitud, actualització i conservació de les dades personals dels usuaris

En enviar-nos les seves dades a través dels formularis previstos o mitjançant correu electrònic a les bústies corresponents, l’Usuari declara que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces, així com que és major de 18 anys. Els serveis de la web no estan dirigits a menors de 18 anys pel que no tenim previst consentiment patern en cap cas. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir permanentment actualitzats totes les seves dades personals.

Rosa Feijóo Puigdollers i Marta Fàbregas Aragall conservaran les dades personals mentre sigui necessari per prestar els serveis o atendre les sol·licituds dels Usuaris i, en tot cas, pels períodes legalment prevists per a cada cas.

 

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Els usuaris podran oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la prestació de serveis oferts a la web i al seu ús per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació de l’especificada en la mateixa.

Els usuaris queden degudament informats i per tant podran exercir, a qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, així com revocar el seu consentiment o exercir el seu dret a l’oblit en els termes previstos legalment, dirigint-se a la següent adreça electrònica: takeoff@takeoff.cat i acompanyant còpia del document que acrediti la seva identitat.

 

Comuncacions comercials

En els casos en els quals l’Usuari hagi atorgat el seu consentiment a rebre comunicacions comercials, Rosa Feijóo Puigdollers i Marta Fàbregas Aragall podran remetre als Usuaris informació comercial o publicitària per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), sigui de caràcter general o adaptada a les seves característiques personals, sobre els seus productes i serveis, incloent la participació en sorteigs, esdeveniments i enquestes de satisfacció.

En qualsevol cas, l’Usuari podrà oposar-se a la remissió de comunicacions comercials a qualsevol moment mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adrecis postals o electròniques previstes a l’apartat anterior o usant els mitjans específics que es reconeguin en les pròpies comunicacions comercials que se li dirigeixin.

 

Llocs enllaçats

La web pot contenir enllaços amb altres llocs web aliens a Rosa Feijóo Puigdollers i Marta Fàbregas Aragall, de manera que no podem garantir ni responem del tractament de les dades personals que l’usuari proporcioni en aquests llocs web. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privadesa d’aquests llocs.

 

Política de Cookies

Rosa Feijóo Puigdollers i Marta Fàbregas Aragall, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) amb text consolidat a data 10 de maig de 2014 Articles 2 en relació amb la definició de l’Annex a), 22.2, 37, 38.4 g), 38.3 i)), informen sobre la Política de Cookies del seu lloc web a través dels següents paràgrafs.

 

Què són les cookies?

Una cookie és un arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’equip de l’usuari en accedir a determinades pàgines web, per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es realitza des d’aquest equip. Les Cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant avantatges per a la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilidad de la nostra web. Tingui en compte que les Cookies no poden danyar el seu equip i que a canvi el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

Bloquieg o deshabilitat de cookies

L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar el registre de les dades facilitades per les Cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador o mitjançant un plug-in de navegador disponible a través del següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.

bottom of page